Skydd mot virus och spionprogram

I det här fönstret visas en översikt av alla skyddsmoduler. Om du vill stänga av en modul temporärt klickar du på Inaktivera under den modul som du vill stänga av. Observera att detta kan minska skyddet för datorn. Klicka på Konfigurera… för att komma åt detaljerade inställningar för varje modul.

Klicka på Redigera exkludering… för att öppna fönstret Inställning av exkludering där du kan undanta filer och mappar från genomsökning med skyddet av filsystemet i realtid.

Nod32 ea page settings antivirus Inställning av antivirusskydd

Inaktivera skydd mot virus och spionprogram temporärt

Inaktiverar alla skyddsmoduler mot virus och spionprogram

Konfigurera genomsökning av datorn…

Klicka på det här alternativet för att justera parametrarna för genomsökning (manuellt utförd genomsökning).

Avancerade inställningar för skydd mot virus och spionprogram…

Avancerade alternativ för antivirusskydd

Inställning av antivirusskydd