Inställningar – Avancerat läge

Nod32 ea page advanced settings Inställningar  Avancerat läge

Med de olika inställningsalternativen för ESET NOD32 Antivirus kan du ställa in rätt säkerhetsnivå för datorn och nätverket.

Inställningsmenyn innehåller följande alternativ:

 • Skydd mot virus och spionprogram

 • Personlig brandvägg

 • Antispammodul

Du kan ställa in funktionerna hos respektive skyddsmodul genom att klicka på en av komponenterna:

Ställ in användarnamn och lösenord för uppdatering – ange/ändra autentiseringsuppgifterna som ska användas för åtkomst till ESET:s uppdateringsservrar.

Konfigurera proxyserver – konfigurera en proxyserver om en sådan används för att ansluta till Internet.

Importera och exportera inställningar – läs in inställningsparametrar med hjälp av en .xml-konfigurationsfil eller spara de aktuella inställningsparametrarna i en konfigurationsfil.

Öppna hela trädet för avancerade inställningar – visa alternativ för avancerade inställningar i ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea page settings antivirus Inställningar  Avancerat läge

Inställning av skydd mot virus och spionprogram gör det möjligt att aktivera/inaktivera/konfigurera följande komponenter:

 • Skydd av filsystemet i realtid
  Klicka på Redigera exkludering… för att öppna fönstret Inställning av exkludering där du kan undanta filer och mappar från genomsökning med skyddet av filsystemet i realtid.

 • Dokumentskydd

 • Skydd av e-postklient

 • Webbåtkomstskydd

Klicka på Aktivera/Inaktivera för att aktivera eller inaktivera de olika skyddstyperna. Klicka på Konfigurera… för att ändra inställningar för den angivna skyddsmodulen.

Klicka på Konfigurera genomsökning av datorn… för att justera parametrarna för genomsökning (manuellt utförd genomsökning).

Klicka på Avancerade inställningar för skydd mot virus och spionprogram… för att komma åt de avancerade alternativen för antivirusskyddet.

Inställningar – Avancerat läge