Inställningar – Standardläge

Nod32 ea page simple settings Inställningar   Standardläge

I standardläget finns följande alternativ tillgängliga under Inställningar:

Ange användarnamn och lösenord
Öppnar en dialogruta där du kan ange eller ändra din autentiseringsinformation för ESET NOD32 Antivirus.

Ändra skyddsläge för datorn i nätverket…
Visar dialogrutan där du kan ange hur tillgänglig datorn ska vara i nätverket.

Inaktivera skydd mot virus och spionprogram temporärt
Låter dig temporärt inaktivera skydd av filsystemet i realtid, webbåtkomstskydd samt skydd av e-post. Det rekommenderas inte att du använder det här alternativet om det inte finns någon särskild anledning att göra det.

Växla till avancerat läge
Aktiverar avancerat läge, där avancerade alternativ och funktioner finns tillgängliga.

Inställningar – Standardläge