Användargränssnitt

Det här miljöavsnittet innehåller följande alternativ där du kan justera hur funktionerna i programmet visas enligt dina behov.

Nod32 ea config environment Användargränssnitt

Element i användargränssnitt

Avancerat läge – Med det här alternativet slår du av eller på det avancerade läget. Det avancerade läget lämpar sig bäst för avancerade användare. Det innehåller fler alternativ och verktyg, men det tar mer tid att hantera det.
Grafiskt användargränssnitt – Med den här kryssrutan kan du växla mellan ESET-grafik och en standardfönsterlayout.
Visa meny i standardläge Slår av eller på visningen av menyn i programmets övre del i standardläget.
Visa meny i avancerat läge Slår av eller på visningen av menyn i programmets övre del i det avancerade läget.
Visa startbild vid uppstart – Avmarkera det här alternativet om du inte vill att startbilden ska visas vid uppstart.
Använd standardmeny Om det här alternativet är markerat används standardvisningsläget för programmet.
Visa verktygstips – Gör det möjligt att visa ikonerna som endast ikoner eller som ikoner och text som beskriver en funktion.
Ange aktivt kontrollelement – Om det här alternativet är aktiverat markeras aktiva programfunktioner (i en ram).

Effekter

Använd animerade kontroller – Med den här inställningen kan du slå av och på det animerade gränssnittet samt ange animeringshastigheten.
Använd animerade ikoner för statusangivelse – Om det finns någon pågående åtgärd visas animerade ikoner i fönstret.
Använd ljudsignal – Om ett virus identifieras avges en varning i form av en ljudsignal

Användargränssnitt