Dolda meddelandefönster

Nod32 ea config hidden message Dolda meddelandefönster

Om alternativet Visa inte det här meddelandet igen valdes för något meddelandefönster (varningsfönster) som visats tidigare så kommer det att finnas med i listan över dolda meddelandefönster. Åtgärder som nu exekveras automatiskt visas i kolumnen Bekräfta.

Visa
Visar en förhandsgranskning av meddelandefönster som inte visas för närvarande, och för vilka en automatisk åtgärd konfigurerats.

Ta bort
Tar bort objekt från listan över dolda meddelandefönster. Alla meddelandefönster som tagits bort från listan kommer att visas igen.

 

Dolda meddelandefönster