Inställningsskydd

Om ESET NOD32 ska kunna ge maximalt skydd för ditt system måste det vara korrekt konfigurerat. Okvalificerade ändringar kan leda till att du förlorar viktig information. Om du vill undvika oaktoriserade ändringar kan du lösenordsskydda inställningsparametrarna i ESET NOD32 Antivirus.

Nod32 ea config password Inställningsskydd

 

Lösenordsskydda inställningar

låser/låser upp programmets inställningsparametrar. Markera eller avmarkera kryssrutan om du vill öppna inställningsfönstret Lösenord.

Ange lösenord…

här kan du ange eller ändra ett lösenord för att skydda inställningsparametrarna

Kräv administratörsbehörighet (system utan UAC-stöd)

Välj det här alternativet för att uppmana den aktuella användaren (om användaren inte har administratörsbehörighet) att ange användarnamn och lösenord på admininstratörsnivå vid ändring av vissa systemparametrar (liknande UAC i Windows Vista). Ändringarna innefattar inaktivering av skyddsmoduler eller avstängning av brandväggen.

 

Inställningsskydd