Varningar och meddelanden

I avsnittet Meddelanden kan du konfigurera regler för virusvarningar och andra systemmeddelanden (till exempel meddelanden om uppdateringar) så att de passar dina behov. Du kan även ange visningstid samt transparensnivån på systemmeddelanden (detta gäller endast de system som stöder systemmeddelanden).

Nod32 ea config alert Varningar och meddelanden

Visa varningar

Med det här alternativet kan du aktivera/inaktivera visning av virusvarningsmeddelanden.

Stäng meddelanderutor automatiskt

Om du vill att popupfönster ska stängas automatiskt efter en viss tid markerar du den här kryssrutan och anger tidsintervallet.

Visa meddelanden på skrivbordet

Med det här alternativet kan du ange visningsläget på meddelanden på skrivbordet. Klicka på Konfigurera meddelanden… så öppnas ett dialogfönster där du kan ange visningstid för meddelanden på skrivbordet och fönstertransparens.

Visa tipsbubblor i aktivitetsfältet (i sek.)

Markera det här alternativet om du vill visa systemmeddelanden i systemområdet i det nedre högra hörnet av skärmen, och ange visningstiden i sekunder. Det här gäller till exempel uppdateringsmeddelanden för virussignaturer.

Visa endast meddelanden som kräver användarinteraktion

Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera visning av meddelanden som kräver användarinteraktion.

Visa endast meddelanden där användarinteraktion krävs när program körs i helskärmsläge

Välj det här alternativet för att endast visa meddelanden där användarinteraktion krävs när program körs i helskärmsläge eller vid användning av dataspel.

På system med flera användare ska meddelanden visas på följande användares skärm:

Anger en användare som får systemmeddelanden och andra meddelanden på system som låter flera användare ansluta samtidigt.

 

Varningar och meddelanden