Avancerade inställningar

Nod32 config advanced alert Avancerade inställningar

Visa endast meddelanden där användarinteraktion krävs
Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera visning av meddelanden som kräver användarinteraktion.

Visa endast meddelanden där användarinteraktion krävs när program körs i helskärmsläge
Med det här alternativet kan du aktivera eller inaktivera visning av meddelanden som kräver användarinteraktion när ett program körs i helskärmsläge (särskilt lämpligt för dataspelare).

Minsta omfång för händelser som ska visas:

  • Kritiska varningar – visar alla kritiska varningar som t.ex. fel vid start av antivirusskydd m.m.

  • Fel – endast fel av typen ”Fel när filen hämtades” och kritiska fel registreras

  • Varningar – visar alla kritiska varningar, fel och varningsmeddelanden

  • Information – visar alla informationsmeddelanden, inklusive framgångsrika uppdateringar och alla poster ovan

  • Diagnostisk information – visar all information som behövs för att finjustera programmet samt alla poster ovan

På system med flera användare ska meddelanden visas på följande användares skärm:
Anger en användare som får systemmeddelanden och andra meddelanden på system som låter flera användare ansluta samtidigt.

Avancerade inställningar