Inställningar för meddelanden på skrivbordet

Nod32 ea config desktop Inställningar för meddelanden på skrivbordet

I det här dialogfönstret kan du ange visningsläge för meddelanden på skrivbordet.

Tidsperiod

ange visningstid för meddelanden

Genomskinlighet

här kan du justera genomskinligheten hos meddelanden

Förhandsgranska

Klicka här om du vill visa ett exempelmeddelande med aktuella inställningar

Inställningar för meddelanden på skrivbordet