Standardinställningar 1

Nod32 ea default1 Standardinställningar 1

Återställer modulinställningarna till de standardinställningar som definierats av ESET. Det här dialogfönstret visas när du klickar på Standard i inställningsskärmen för en modul.

Standardinställningar 1