Standardinställningar 2

Nod32 ea default2 Standardinställningar 2

Obs!

I både det första och andra exemplet är standardinställningarna inte angivna i parameterinställningarna för ThreatSense-genomsökningsmotorn. Den har sin egen inställningsavdelning.

Återgår till standardinställningarna med ytterligare alternativ.

Återställ endast “…”-inställningar till standardvärdena

om du väljer det här alternativet återgår de aktiva inställningarna till standardvärdena

Återställ alla inställningar till standardvärdena

alla programinställningar återställs till den status de skulle ha haft efter en ny installation

 

 

Standardinställningar 2