Kontroll av filer som startas automatiskt

Nod32 ea startup app Kontroll av filer som startas automatiskt

Kontrollera filer som körs automatiskt vid systemstarten. Följande alternativ finns tillgängliga:

Kontrollnivå

välj vilken nivå/vilka filtyper som ska kontrolleras

 • Filer som körs innan användaren loggar in – programmet fokuseras på filer som körs innan användaren loggar in

 • Filer som körs när användaren har loggat in – programmet fokuseras på filer som körs efter att användaren loggat in

 • Endast de mest använda filerna – programmet genomsöker de mest använda filerna

 • Filer som används ofta – filer som används regelbundet

 • Filer som används relativt ofta – endast de filer som används relativt ofta genomsöks

 • Filer som används sällan – aktiviteten fokuseras på filer som används sällan

 • Alla registrerade filer – alla startfiler kontrolleras

Kontrollprioritet

en prioritetsnivå för aktiviteten

 • Normal – systembelastningen är den normala

 • Lägre– aktiviteten har en viss påverkan på systemets prestanda

 • Lägst – systemets prestanda påverkas så lite som möjligt

 • Vid inaktivitet – aktiviteten utförs endast när systemet är inaktivt

Kontroll av filer som startas automatiskt