Kör program

Nod32 ea exec app Kör program

På den här fliken schemalägger du körningen av ett externt program.

Fil namn på den körbara filen
Arbetsmapp dess arbetskatalog
Kommandorad kommandoradsparametrar för programmet (valfritt)

Kör program