Loggfiler

I loggfilerna lagras information om viktiga händelser: upptäckta infiltreringar, skannerloggar och systeminformation.

Nod32 ea page logs Loggfiler

Hittade hot

I hotloggen sparas detaljerad information om de infiltreringar som upptäckts av ESET NOD32 Antivirus-modulerna. Bland informationen finns tiden för upptäckt, infiltreringens namn, plats, utförd åtgärd och namnet på den användare som var inloggad vid den tidpunkt då infiltreringen upptäcktes. Du kan kopiera eller ta bort en eller flera rader i loggen (eller radera hela loggen) med hjälp av kontextmenyn (högerklicka på objektet).

Händelser

I händelseloggen finns information om händelser och fel som uppstått i programmet. Informationen i händelseloggen kan hjälpa dig att hitta en lösning på ett problem som uppstått i programmet.

Genomsökning av datorn

I skannerloggen finns information om resultatet av manuella och schemalagda genomsökningar. Varje rad motsvarar en enskild kontrollåtgärd. Följande information finns i loggen: datum och tid för genomsökningen, totalt antal gensomsökta filer, infekterade och rensade filer samt aktuell gensomsökningsstatus.

Du kan visa det detaljerade innehållet i en loggpost genom att dubbelklicka på posten i genomsökningsloggarna.
Du kan kopiera en eller flera markerade poster (gäller alla loggtyper) med hjälp av kontextmenyn (högerklicka).

Loggfiler