Programmenyn

Nod32 ea menu Programmenyn

På huvudprogrammenyn finns vissa av de viktigaste inställningsalternativen och funktionerna tillgängliga. Innehållet i menyerna varierar beroende på vad du har för visningsläge.

Programmenyposter som finns i Avancerat läge:

Användargränssnitt

Avancerat läge – visar alternativ för avancerat läge
Återställ fönsterlayout återställer programfönster till standardstorleken

Inställningar

Inställning av användarnamn och lösenord… gör att du kan infoga eller ändra din autentiseringsinformation för ESET NOD32 Antivirus.
Konfigurera proxyserver gör att du kan konfigurera en proxyserver om en sådan används för att ansluta till Internet.
Skydd mot virus och spionprogram visar fönstret Inställningar för modulen.
Importera/exportera inställningar gör att du kan importera/exportera konfigurationen för ESET NOD32 Antivirus från/till en fil.
Avancerade inställningar… öppnar dialogfönstret för avancerade inställningsalternativ där du kan konfigurera ESET NOD32 Antivirus.

Verktyg

Loggfiler, Karantän, Schemaläggaren och SysInspector – öppnar dialogfönster för respektive verktyg i ESET NOD32 Antivirus.
Skicka in fil för analys… – öppnar ett dialogfönster som låter dig skicka in misstänkta filer till ESET:s viruslabb för analys.

Hjälp

Den här menyn innehåller alternativ som finns tillgängliga i de interaktiva hjälpsidorna i ESET NOD32 Antivirus. Den innefattar också länkar till företagets webbplats, virusencyklopedi, virusradar samt till frågeformuläret för teknisk support.

 

Programmenyn