Proxyserver – inställningar

Nod32 ea proxy server Proxyserver   inställningar

I stora LAN-nätverk kan din dators anslutning till Internet gå via en proxyserver. Om så är fallet måste följande inställningar göras, annars kan programmet inte uppdateras automatiskt. Använd proxyserver

Markera det här alternativet om din dator använder en proxyserver för att ansluta till Internet.

Proxyserver
Ange IP-adressen och porten för proxyservern som du använder.

Port
Ange IP-adressen och porten för proxyservern som du använder.

Autentisering krävs för proxyservern
Om proxyservern kräver autentisering ska du ange ett giltigt användarnamn och lösenord som ger åtkomst till proxyservern i de här fälten.

Användarnamn, lösenord
Observera att du inte ska ange lösenord/användarnamn för ESET NOD32 Antivirus i dessa fält. De ska dessutom bara anges om du vet att du behöver ett lösenord för att få åtkomst till Internet via en proxyserver.

Identifiera proxyserver
Klicka på den här knappen om du vill att inställningarna för proxyserver ska identifieras automatiskt.

Proxyserver – inställningar