Se aktivitet

Nod32 ea page activity Se aktivitet 

Klicka på Skyddsstatus > Se aktivitet för att se en graf över aktuell filsystemsaktivitet. Längst ned i grafen finns en tidslinje där filsystemsaktiviteten registreras i realtid baserat på det angivna tidsintervallet. Klicka på Växla vy för att ändra tidsintervallet. Följande alternativ finns tillgängliga:

Stega 1 sekund (senaste 10 minuterna) grafen uppdateras varje sekund och tidslinjen täcker de senaste 10 minuterna.
Stega 1 minut (senaste 24 timmarna) grafen uppdateras varje minut och tidslinjen täcker de senaste 24 timmarna.
Stega 1 timme (senaste månaden) grafen uppdateras varje timme och tidslinjen täcker den senaste månaden.
Stega 1 timme (vald månad) grafen uppdateras varje timme och tidslinjen täcker de senaste angivna månaderna.

Den lodräta axeln representerar antal lästa data (rött) och skrivna data (blått). Båda värdena anges i kilobyte. Om du håller muspekaren över förklaringen för antingen lästa data eller skrivna data under grafen, visas endast data för den aktivitetstypen i grafen.

Du kan även välja Nätverksaktivitet i rullgardinsmenyn Aktivitet. Grafens visning och alternativ är desamma för filsystemsaktivitet och nätverksaktivitet förutom att mottagna data visas i rött och skickade data i blått för nätverksaktivitet.

Se aktivitet