Standardläge

Nod32 ea simple mode Standardläge

I standardvisningsläget finns de vanligaste och mest lätthanterliga programfunktionerna för grundläggande administration. Det avancerade läget lämpar sig bäst för avancerade användare. Här finns fler alternativ och verktyg (karantän, loggvisning, m.m.) vilka i sin tur kräver mer tid att hantera.

Skyddsstatus

Genomsökning av datorn

Uppdatering

Inställningar

Hjälp och support

Standardläge