Verktyg

Nod32 ea page tools Verktyg

I menyn Verktyg finns moduler som kan förenkla programadministrationen och innehåller ytterligare alternativ för avancerade användare. Den här menyn finns endast tillgänglig i avancerat läge och innefattar följande verktyg:

Loggfiler
Karantän
Schemaläggaren

SysInspector

Skicka in filer för analys… – gör det möjligt att skicka in en misstänkt fil till ESET:s viruslaboratorier för analys. Dialogrutan som visas när det här alternativet väljs beskrivs i sändning av filer.

Skapa återställnings-cd startar guiden för skapande av återställnings-cd.

Verktyg