Felsäkert läge

Nod32 ea safemode Felsäkert läge

Om det grafiska gränssnittet i ESET NOD32 Antivirus startas i felsäkert läge visas ett dialogfönster som anger att programmet körs i säkert läge. Eftersom alla program har en begränsad funktionalitet i felsäkert läge går det inte att öppna det grafiska gränssnittet för ESET NOD32 Antivirus på samma sätt som i standardläget.
I fönstret som visas kan du utföra en genomsökning av datorn. Om du vill genomsöka datorn efter skadlig kod anger du alternativet Ja.
Om du gör detta startas en genomsökning i ett separat fönster med samma parametrar som datorns standardgenomsökningsprofil när ESET NOD32 Antivirus installerades.
Ange alternativet Nej om du vill stänga dialogfönstret. ESET NOD32 Antivirus utför ingen åtgärd.

 

Felsäkert läge