Fjärradministration

ESET Fjärradministration är ett program för hantering av ESET-produkter i större nätverk. Med hjälp av fjärradministration kan du styra programmet som om du arbetade direkt på din dator. Du kan installera, konfigurera, visa loggar, schemalägga uppdateringsaktiviteter osv. Kommunikation mellan ESET Remote Administrator (ERAS) och ESET:s säkerhetsprodukter kräver korrekt konfiguration vid båda ändpunkterna.

Nod32 ea config ra Fjärradministration

Anslut till Fjärradministratörserver

Markera kryssrutan för att ansluta ESET:s säkerhetsprodukt till ERAS.

Intervall mellan anslutningar till servern (min.):

Det här alternativet anger hur ofta ESET:s säkerhetsprodukt ska ansluta till fjärradministratörsservern ERAS för att skicka data.

Primär server, sekundär server
I normalfallet är det bara primärservern som behöver konfigureras. Om du kör flera ERA-servrar i nätverket kan du välja att lägga till en anslutning till en sekundär ERA-server. Denna fungerar som reservlösning. Om primärservern inte kan användas kommer ESET:s säkerhetssystem automatiskt att kontakta den sekundära ERA-servern. Systemet kommer samtidigt att försöka återupprätta anslutningen till primärservern. När anslutningen är aktiv igen kommer ESET:s säkerhetslösning att växla tillbaka till primärservern. Konfiguration av två profiler för fjärradministrationsserver används oftast för mobila klienter med bärbara datorer som ansluter från det lokala nätverket och från platser utanför nätverket.

Serveradress

Ange antingen DNS-namnet eller IP-adressen på den ERAS-server som kör fjärradministrationen.

Port

Fältet innehåller ett fördefinierat värde. Standardporten som används för att ansluta till fjärradministratörsservern ERAS bör hållas intakt om det går.

Autentisering krävs för fjärradministratörservern

Här kan du ange ett lösenord för att ansluta till fjärradministratörsservern om det krävs.

 

Anslut aldrig till en server med osäker kommunikation

Markera det här alternativet för att inaktivera anslutning till ERA-servrar när icke-autentiserad åtkomst är aktiverad (se ERA-konsol > Serveralternativ > Säkerhet > Aktivera icke-autentiserad åtkomst för klienter).

Fjärradministration