Verktygsfält för Thunderbird

Modulen fungerar som ett plugin-program för Mozilla Thunderbird. När ESET NOD32 Antivirus har installerats visas ett verktygsfält i Thunderbird.

Nod32 ea tb toolbar Verktygsfält för Thunderbird

ESET NOD32 Antivirus
Dubbelklicka på ESET-ikonen för att öppna huvudfönstret i ESET NOD32 Antivirus.

Genomsök meddelanden på nytt
Genomsökning av e-post. Du kan ange vilka meddelanden som du vill genomsöka på nytt eller så kan all e-post genomsökas på nytt. Mer information finns i dialogrutan Genomsök meddelanden på nytt.

Inställning av skanner
Visar inställningsalternativen för skydd av e-post.

Användargränssnitt

Visa ikoner
Visar ikoner som representerar programalternativ i verktygsfältet.

Visa text
Visar beskrivningar för ikonerna i verktygsfältet.

Små ikoner
Visar små ikoner för alternativen i verktygsfältet.

Text till höger
Visar texten till höger om ikonerna i verktygsfältet.

 

Verktygsfält för Thunderbird