Proxyserver

I stora LAN-nätverk kan din dators anslutning till Internet gå via en proxyserver. Om så är fallet måste följande inställningar göras. Annars kan programmet inte uppdateras automatiskt.

Nod32 ea config connection Proxyserver

Använd proxyserver

Markera det här alternativet om din dator använder en proxyserver för att ansluta till Internet.

Proxyserver, Port

Ange IP-adressen och porten för den proxyserver du använder.

Autentisering krävs för proxyservern

Om autentisering krävs för proxyservern ska fälten fyllas i med ett giltigt användarnamn och lösenord som ger åtkomst till proxyservern.

Användarnamn, Lösenord – Det här är din autentiseringsinformation som behövs för att få åtkomst till proxyservern. Fyll endast i dessa fält om ett användarnamn och ett lösenord krävs.

Identifiera proxyserver

Klicka på den här knappen om du vill identifiera proxyserverinställningar automatiskt.

Proxyserver