Verifiera licensens giltighet

Giltigheten för aktuell angiven licensinformation (användarnamn och lösenord). Fönstret Licensens giltighet visar utgångsdatum för användarnamn och lösenord som angetts i uppdateringens inställningar. Autentiseringsdata måste matas in korrekt för att virussignaturdatabaserna och programuppdateringarna ska hållas aktuella, och detta är den viktigaste aspekten hos alla säkerhetsprogram.

Om du behöver förnya din licens, besök http://www.eset.com/purchase/renewals.php.

 

Verifiera licensens giltighet