Anslutning till LAN

Nod32 ea config update lan Anslutning till LAN

Autentisering krävs för datorer som ska uppdateras när du uppdaterar från en lokal Windows NT-baserad server. Om det lokala systemkontot inte får åtkomst till den speglade serverkatalogen (där uppdateringar lagras) måste du ange det konto som programmet använder för att få åtkomst till den lokala uppdateringsservern.

Systemkonto

Programmet använder systemkontot för autentisering. Vanligtvis fungerar autentiseringen. Om du skulle få problem med detta rekommenderar vi att du använder en angiven användare.

Aktuell användare

Programmet använder kontot för den användare som är inloggad för närvarande för autentisering. I det här fallet är inte uppdateringar möjliga när det inte finns någon inloggad användare eftersom programmet inte kan etablera någon anslutning till servern.

Angiven användare

Programmet använder kontot för den angivna användaren för autentisering. Använd den här metoden när systemkontoanslutningen har misslyckats. Tänk på att det angivna användarkontot måste ha åtkomst till katalogen med uppdateringsfiler på den lokala servern. Annars kan inte programmet upprätta en anslutning och hämta uppdateringar.

Koppla från servern efter uppdatering

Välj det här alternativet om anslutningen till servern förblir aktiv när uppdateringarna har hämtats.

Anslutning till LAN