HTTP-proxy – uppdatera konfiguration

Nod32 ea config update connection HTTP proxy

Fälten i det här avsnittet bör vara ifyllda om din dator är ansluten till Internet via en proxyserver. Inställningarna tas från Internet Explorer under programinstallationen, men om de ändras senare (till exempel om du ändrar din ISP) kontrollerar du att HTTP-proxyinställningarna är korrekta i det här fönstret, annars kan inte programmet ansluta till uppdateringsservrarna.

Använd globala inställningar för proxyserver

Om det här alternativet är markerat använder programmet data som anges på den globala fliken Inställning av proxyserver.

Använd inte proxyserver

Ingen proxyserver används för att ansluta till Internet.

Anslutning via en proxyserver

Markera det här alternativet om din dator använder en proxyserver för att ansluta till Internet.

Proxyserver, Port

Ange adressen och porten för den proxyserver du använder.

Användarnamn, lösenord

Det här är din autentiseringsinformation som behövs för att få åtkomst till proxyservern. Fyll endast i dessa fält om ett användarnamn och ett lösenord krävs. Observera att du inte ska ange lösenord/användarnamn för ESET NOD32 Antivirus i dessa fält. De ska dessutom bara anges om du vet att du behöver ett lösenord för att få åtkomst till Internet via en proxyserver.

HTTP-proxy