Med hjälp av alternativen i det här fönstret kan du definiera vad som händer i programmet under uppdateringar eller omedelbart efter en uppdatering. Det är mycket viktigt att du fyller i alla parametrar korrekt för att uppdateringarna ska hämtas. Om du använder en brandvägg ser du till att programmet kan kommunicera med Internet (http-kommunikation).

Nod32 ea config update source Inställning av uppdateringar

Vald profil

Den uppdateringsprofil som används för närvarande. Klicka på Profiler… om du vill skapa en ny profil.

Uppdateringsserver

Uppdateringsservrar är platsen där uppdateringar lagras. Om du använder en ESET-server låter du standardalternativet “Välj automatiskt” vara markerat. När du använder en lokal HTTP-server, även känd som spegel, bör uppdateringsservern vara inställd så här: http://datornamn_eller_dess_IP-adress:2221.

Användarnamn, Lösenord

Det här är din autentiseringsinformation.

För åtkomst till ESET-uppdateringsservrar (alltså när alternativet “Välj automatiskt” är valt i fältet Uppdateringsserver) krävs att du anger ett giltigt användarnamn och lösenord.
När du använder en lokal speglingsserver beror verifikationen på hur den är konfigurerad. Som standard krävs ingen verifiering och fälten Användarnamn och Lösenord är tomma.

Välj Avancerade inställningar om du vill visa ett fönster med avancerade uppdateringsalternativ.

Om det uppstår problem med uppdateringen klickar du på knappen Rensa… för att rensa mappen med tillfälliga uppdateringsfiler.

Visa inte meddelande om slutförd uppdatering
Stänger av systemmeddelanden som visas i nedre högra hörnet på skärmen. Det kan vara bra att använda det här alternativet om du använder ett fullskärmsprogram eller ett spel.

Inställning av uppdateringar