Spegel

Nod32 ea config update mirror Spegel

Att skapa en “spegel”, eller en kopia av uppdateringsfilerna i LAN-miljön är praktiskt eftersom uppdateringsfilerna inte behöver hämtas från leverantörens uppdateringsserver flera gånger och av varje arbetsstation. De hämtas centralt till den lokala speglingsservern och distribueras sedan till alla arbetsstationer, och potentiell överbelastning av nätverkstrafiken undviks därmed.

Dialogfönstret har följande alternativ:

Skapa spegling av uppdateringar – markera den här kryssrutan om du vill aktivera skapandet av uppdateringskopior av speglingsmodulen.

Tillhandahåll uppdateringsfiler via intern HTTP-server om det här alternativet är aktiverat kan du få åtkomst till uppdateringsfilerna enkelt via HTTP. Klicka på Avancerade inställningar om du vill konfigurera utökade alternativ för spegling.

Mapp där speglade filer lagras klicka på det här alternativet om du vill bläddra genom tillgängliga mappar för att hitta målmappen.

Användarnamn, Lösenord om den valda målmappen finns på en nätverksdisk som kör operativsystemet Windows NT/2000/XP måste det användarnamn och det lösenord som anges ha skrivbehörighet till den valda mappen.

Om alternativet Tillhandahåll uppdateringsfiler via intern HTTP-server har valts krävs inget användarnamn och lösenord här.

I listan över Tillgängliga versioner visas alla språkversioner som stöds för närvarande av speglingsservern som användaren har konfigurerat.

 

Spegel