Avancerade inställningar

Nod32 ea config update mirror advance Avancerade inställningar

Dialogfönstret Avancerade inställningar innefattar kompletterande alternativ för att distribuera uppdateringsfiler via HTTP-protokollet och för att ange LAN-åtkomstläge. Följande alternativ finns tillgängliga:

HTTP-server:
Ger kopior av uppdateringsfiler för klientdatorer via HTTP-protokollet. För att servern ska fungera korrekt ska speglingsmappen finnas på den server där ERA-servern körs. På klientdatorer, under Inställningar -> Uppdatera -> Uppdatera server: infoga en ny server på formen http://server_name:2221 (om port 2221 ställts in). För autentisering till speglingsmappen: använd ett användarnamn och lösenord för ett konto som skapats på Windows-servern som du laddar ned uppdateringar från.

Serverport – här kan du ange HTTP-portnumret för den speglingsserver som tillhandahåller programuppdateringar för arbetsstationer.
Autentisering Som standard behövs inte autentisering till HTTP-servern (värdet NONE). Välj BASIC om du vill använda base64-kodning med grundläggande autentisering av användarnamn och lösenord. NTLM-värdet använder funktionerna i Microsofts autentiseringsprotokoll NTLM. Vid autentisering används namn och lösenord som motsvarar befintliga användare i systemet med speglingsfunktionen aktiverad.

Anslut till uppdateringsservern som

Välj den (användar-) identitet som ska användas av den modul som skapar uppdateringsfilerna i det lokala nätverket. Systemkonto är standardvärdet. Om du behöver ändra det kan aktuell användare användas, eller en angiven användare kan skapas och väljas.
Vi rekommenderar att du inte ändrar standardinställningen eftersom du kan få problem när du byter identitet på den användare som är inloggad för närvarande. Ändra endast detta värde under speciella omständigheter.

Koppla från servern efter uppdatering – välj det här alternativet om du vill avsluta uppdateringsanslutningen så att den inte längre är aktiv. Om det här alternativet inte har valts avslutas anslutningarna av operativsystemet.

 

Avancerade inställningar