Uppdatering – huvudfönstret

Nod32 ea update main Uppdatering

Det här avsnittet innehåller viktig information om programuppdateringar. Systemuppdateringar i ESET NOD32 Antivirus är nödvändiga för att upprätthålla maximalt skydd. Med hjälp av uppdateringsmodulen hålls programmet aktuellt på två sätt: genom att virussignaturdatabasen uppdateras och genom att systemkomponenterna uppdateras.

Uppdatera virussignaturdatabasen – klicka på det här alternativet om du vill uppdatera virussignaturdatabasen omedelbart.

I huvudfönstret för uppdatering visas aktuell uppdateringsstatus. Det är viktigt att Virussignaturdatabasen är uppdaterad alltid visas i det här avsnittet. Om så inte är fallet är programmet inaktuellt, vilket ökar risken för infektion. Uppdatera virussignaturdatabasen så snart som möjligt.

Inställning av användarnamn och lösenord… – öppnar ett fönster som gör det möjligt att ange autentiseringsuppgifter. Autentiseringsuppgifterna (användarnamn och lösenord) skickas till din e-postadress efter köpet eller registreringen.

Senaste slutförda uppdateringen datum för den senaste uppdateringen. Om ett aktuellt datum anges här betyder det att virussignaturdatabasen är uppdaterad.

Virussignaturdatabasens version – virussignaturdatabasens nummer som även är en aktiv länk till ESET:s webbplats där en lista över alla signaturer som har lagts till i uppdateringen visas.

Registrera… Använd den här länken för att registrera produkten hos ESET så att du kan få autentiseringsuppgifterna.

Uppdateringsprocessen

När du har klickat på Uppdatera virussignaturdatabasen startas hämtningsprocessen. En förloppsindikator och den kvarvarande hämtningstiden visas. Klicka på Avbryt om du vill avbryta uppdateringen.

Nod32 ea page update 02 Uppdatering

I normala fall visas meddelandet ”Virussignaturdatabasen är uppdaterad” i uppdateringsfönstret om det gick att hämta uppdateringen. I annat fall visas ett av följande fel:

Virussignaturdatabasen är inaktuell

Det här felet visas när flera misslyckade försök att uppdatera virussignaturdatabasen har gjorts. Vi rekommenderar att du kontrollerar uppdateringsinställningarna. Den vanligaste orsaken att det här problemet uppstår är att fel autentiseringsuppgifter har angetts eller att anslutningsinställningarna inte har konfigurerats korrekt.

Nod32 ea page update 05 Uppdatering

Föregående meddelande avser följande två meddelanden om misslyckade uppdateringar:

Nod32 ea page update 04 Uppdatering

Fel användarnamn och lösenord har angetts i Inställningar > Uppdatering. Vi rekommenderar att du kontrollerar dina autentiseringsuppgifter.

Nod32 ea page update 03 Uppdatering

Det gick inte att uppdatera virussignaturdatabasen. En möjlig orsak till problemet är att fel anslutningsinställningar har angetts för Internetanslutningen. Vi rekommenderar att du kontrollerar Internetanslutningen genom att öppna en helt annan webbsida i webbläsaren. Om det inte går att öppna webbsidan är det troligt att det inte finns någon etablerad Internetanslutning eller att det har uppstått problem med datorns anslutning. Kontakta din Internetleverantör.

 

Uppdatering