Uppdateringsläge

Du kan ange hur du vill att programmet ska reagera om en ny uppgradering av en programkomponent finns tillgänglig.

Nod32 ea config update mode Uppdateringsläge

Uppdatering av programkomponenter

Genom uppgraderingen av programkomponenter tillkommer nya funktioner eller ändringar i funktioner som fanns redan i tidigare versioner. Den kan utföras automatiskt utan att du behöver göra något, eller så kan du välja att få ett meddelande. När en programkomponentuppgradering har installerats kan du behöva starta om datorn.

Uppdatera aldrig programkomponenter

inga programkomponenter uppdateras. Det här alternativet är lämpligt för serverinstallationer, eftersom servrar vanligtvis bara kan startas om vid underhåll.

Uppdatera alltid programkomponenter

en programkomponentuppgradering hämtas och installeras automatiskt. Kom ihåg att en omstart av datorn kan bli nödvändig.

Fråga innan programkomponenter hämtas

om en ny programkomponentuppgradering blir tillgänglig visas ett dialogfönster där du kan hämta den.

Starta om efter uppgradering av programkomponenter

Systemet måste startas om för att programmet ska fungera korrekt efter programkomponentuppgraderingar.

Starta aldrig om datorn

du blir inte tillfrågad om du vill starta om datorn, även om det krävs. Observera att detta inte rekommenderas eftersom din dator kanske inte fungerar som den ska förrän du har startat om den.

Erbjud omstart av datorn vid behov

vid en programkomponentuppgradering får du frågan om du vill starta om datorn i ett dialogfönster.

Starta om datorn utan meddelande vid behov

vid en programkomponentuppgradering startas din dator om (om det krävs).

 

Fråga innan uppdatering hämtas

Markera det här alternativet för att visa ett meddelande när en ny uppdatering är tillgänglig.

Fråga om en uppdateringsfil är större än

om uppdateringsfilens storlek överstiger det angivna värdet kommer programmet att visa meddelande om detta.

 

Uppdateringsläge