Bränn

Om du har valt cd/dvd som målmedium kan du ange ytterligare bränningsparametrar på fliken Bränn.

Varning

Detta är standardalternativet. Om en skrivbar cd/dvd används rensas alla data på den.

Ta bort ISO-fil markera det här alternativet för att ta bort ISO-filerna när ESET SysRescue-cd:n har skapats.
Borttagning har aktiverats – gör det möjligt att välja snabb rensning och fullständig rensning.
Brännarenhet välj enheten som ska användas för bränning.

Avsnittet Medier innehåller information om det aktuella mediet som har matats in i cd-/dvd-enheten.

Bränningshastighet välj önskad hastighet från rullgardinsmenyn. När du väljer bränningshastighet bör du tänka på vilken kapacitet brännarenheten har samt vilken typ av cd/dvd som används.

 

Bränn