Det gick inte att hitta Windows AIK-verktygen

Under vissa omständigheter kan installationen av ESET SysRescue avslutas för tidigt. De vanligaste orsakerna för detta är följande:

1) Användaren som har loggat in har inte administratörsbehörighet. Felmeddelandet som visas är:

FEL! Det krävs administratörsbehörighet för att köra programmet. Kör programmet som en användare med administratörsbehörighet.

Installationen kan endast utföras av en användare som har administratörsbehörighet.

2) Windows AIK har inte installerats eller en äldre version har installerats. Felmeddelandet som visas är:

FEL! Det gick inte att hitta Windows AIK-verktygen

Windows AIK version 936330AIK måste installeras (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

3) Operativsystemet stöds inte av Windows AIK (t.ex. Windows 2000). I det här fallet går det inte att installera Windows AIK alls.

Det gick inte att hitta Windows AIK-verktygen