Startbar USB-enhet

Varning

Den USB-enhet som du väljer formateras när ESET SysRescue skapas, vilket betyder att alla data på enheten tas bort.

Om du har valt en USB-enhet som ditt målmedium kan du välja en av de tillgängliga USB-medierna på fliken Startbar USB-enhet (om det finns flera USB-enheter).

 

 

 

Startbar USB-enhet