Val av mål

Förutom att välja cd/dvd/USB kan du välja att spara ESET SysRescue i en ISO-fil. Du kan bränna ISO-avbildningen på cd/dvd vid ett senare tillfälle eller använda den på något annat sätt (t.ex. i en virtuell miljö som VmWare eller Virtualbox).
Om du väljer USB som målmedium går det eventuellt inte att starta det på vissa datorer. Vissa BIOS-versioner kan rapportera problem med kommunikationen mellan BIOS och starthanteraren (t.ex. på Windows Vista) och starten avslutas med följande felmeddelande:

file : \boot\bcd
status : 0xc000000e
info : an error occurred while attemping to read the boot configuration data (ett fel uppstod när data för startkonfiguration skulle läsas)

Om det här meddelandet visas rekommenderar vi att du väljer cd istället för USB.

 

Val av mål