Windows AIK-installation

Om Windows AIK inte har installerats på datorn (eller om det är skadat eller inte har installerats korrekt), får du möjlighet att installera det eller ange sökvägen till Windows AIK-mappen när du använder guiden.

Windows AIK version 936330AIK måste installeras för att det ska fungera korrekt (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=en).

Windows AIK-installation