Loggfiler

Avdelningen Loggar används för att definiera hur loggarna ska hanteras. Programmet tar automatiskt bort gamla loggar för att spara hårddiskutrymme.

Nod32 ea config logs Loggfiler

Ta bort poster automatiskt

Loggposter som är äldre än det angivna antalet dagar tas automatiskt bort

Optimera loggfiler automatiskt

Om det här alternativet är markerat kommer loggfilerna automatiskt att defragmenteras om procentandelen är högre än angivet värde

Optimera nu

Klicka här för att starta optimeringen

Minimalt omfång för loggning

Alternativet anger den lägsta omfångsnivån för händelser som ska loggas

  • Kritiska fel – visar kritiska systemfel (t.ex. det gick inte att starta antivirusskyddet, den personliga brandväggen fungerar inte och liknande)

  • Fel – fel av typen ”Fel vid hämtning av filer” och kritiska fel registreras

  • Varningar – registrerar kritiska fel, fel och varningsmeddelanden

  • Information – loggar alla informationsmeddelanden, inklusive framgångsrika uppdateringar och alla poster ovan

  • Diagnostisk information – loggar all information som behövs för att finjustera programmet samt alla poster ovan

Standardfilter

Klicka på den här knappen för att öppna fönstret Loggfiltrering. Kontrollera vilka typer av poster som ska visas i loggarna och klicka på OK.

 

Loggfiler