Loggfiltrering

Nod32 ea log filter Loggfiltrering

I loggfilerna lagras information om viktiga systemhändelser. Funktionen för loggfiltrering gör det möjligt att visa poster om en viss typ av händelse. Välj vilka posttyper som ska visas och klicka på OK.

De vanligaste loggtyperna är:

Kritiska fel – kritiska systemfel (t.ex. det gick inte att starta antivirusskyddet, den personliga brandväggen fungerar inte och liknande).
Fel – fel som t.ex. ”Fel när filen hämtades” och kritiska fel.
Varningar – varningsmeddelanden och fel.
Information – meddelanden med information om t.ex. slutförda uppdateringar, varningar och fel.
Diagnostisk information – information som behövs för att finjustera programmet samt alla poster som beskrivs ovan.
Neutral information – allmän information (t.ex. filen är ren).
Varningar om säkerhetssvagheter – information om potentiella datorangrepp.
Kritiska varningar om säkerhetssvagheter – information om maskattacker och andra hot mot datorn (dessa medför högst risk och visas i rött).
Noteringar – kommentarer om ett visst meddelande (i t.ex. en notering om en heuristisk detektering kan det anges att en ny infiltrationsvariant har hittats).

 

Loggfiltrering