Schemaläggaren

Nod32 ea config scheduler Schemaläggaren

Vissa systemaktiviteter visas inte som standard. Det finns till exempel aktiviteter som automatiskt underhåller systemloggarna. Du kan aktivera visning av aktiviteterna i avsnittet Schemaläggaren och omkonfigurera dem om det behövs. Ett exempel på en systemaktivitet är underhåll av systemloggarna. Aktiviteten kan konfigureras för att uppfylla användarnas behov.

Schemaläggaren