Lägga till aktivitet – aktivitetstyp

Ange aktivitetens namn och välj ett av följande tidsalternativ:

En gång – aktiviteten utförs endast en gång vid det datum och den tidpunkt som anges.
Flera gånger – aktiviteten utförs regelbundet med angivet intervall (i timmar).
Dagligen – aktiviteten körs varje dag vid den angivna tidpunkten.
Varje vecka – aktiviteten körs en eller flera gånger i veckan, vid angivna dagar och tidpunkter.
När en händelse utlöser den – aktiviteten utförs efter en angiven händelse.

En aktivitet påbörjas inte om datorn körs på batteri vid den tidpunkt då aktiviteten ska utföras. Detta gäller även datorer som körs på UPS.

 

Nod32 ea scheduler type Lägga till aktivitet   aktivitetstyp

Lägga till aktivitet – aktivitetstyp