Lägga till aktivitet – en gång

Aktiviteten utförs vid det datum och den tidpunkt som angetts.

Nod32 ea scheduler once Lägga till aktivitet   en gång

Lägga till aktivitet – en gång