Lägga till aktivitet – om aktiviteten inte kördes

Om aktiviteten inte kunde köras vid den förutbestämda tidpunkten, kan du ange när den ska utföras:

  • Vänta tills nästa schemalagda tillfälle

  • Kör aktiviteten så snart som möjligt

  • Kör aktiviteten omedelbart om tiden sedan den senaste körningen överskrider — timmar

Nod32 ea scheduler notstart Lägga till aktivitet   om aktiviteten inte kördes

Lägga till aktivitet – om aktiviteten inte kördes