Lägga till aktivitet – slutför

I det sista steget kan du granska den aktivitet som schemalagts. Klicka på Slutför om du vill använda aktiviteten.

Nod32 ea scheduler finish Lägga till aktivitet   slutför

Lägga till aktivitet – slutför