Lägga till aktivitet – varje vecka

Aktiviteten körs angiven dag och tidpunkt.

Nod32 ea scheduler weekly Lägga till aktivitet   varje vecka

Lägga till aktivitet – varje vecka