Lägga till aktivitet – vid händelse

Aktiviteten utlöses av någon av följande händelser:

  • Varje gång datorn startas

  • Första gången datorn startas varje dag

  • Fjärranslutning till Internet/VPN

  • En lyckad uppdatering av virussignaturdatabasen

  • En lyckad uppdatering av programkomponenten

  • användarinloggning

När du schemalägger en aktivitet som utlöses av en händelse kan du ange ett minsta intervall mellan två körningar av aktiviteten. Om du till exempel loggar in på datorn flera gånger om dagen kan du välja 24 timmar, så att aktiviteten utförs vid den första inloggningen för dagen och sedan igen nästa dag.

Nod32 ea scheduler event Lägga till aktivitet   vid händelse

Lägga till aktivitet – vid händelse