Misstänkta filer

Nod32 ea charon sample Misstänkta filer

I det här avsnittet kan du justera alternativ för hur misstänkta filer ska sändas.

Misstänkta filer

Här kan du ange om och i så fall vilka misstänkta filer ska sändas till ESET:s labb för analys.

Sänd aldrig

filer sänds aldrig för analys.
Om du ställer in ESET NOD32 Antivirus på att visa ett varningsfönster när ett hot upptäcks kan du dock välja lämpligt alternativ och sända filen ändå.

Fråga innan sändning

misstänkta filer samlas in och du får en fråga innan filerna sänds.

Skicka utan att fråga

misstänkta filer sänds automatiskt utan att du får en fråga först.

När sändning ska ske

Du kan bestämma när paketen med statistisk information ska skickas till ESET. Följande alternativ finns:

Så snart som möjligt

När du har valt det här alternativet sänds statistisk information så snart som möjligt efter att ett statistiskt paket har skapats (rekommenderas om du har permanent Internetanslutning).

Vid uppdatering

När du har valt det här alternativet samlas och överförs statistiska paket under uppdateringar (rekommenderas om du använder modem).

Exkluderingsfilter

De filer som finns listade skickas aldrig till ESET:s labb för analys, även om de innehåller misstänkt kod.
Det kan vara praktiskt att exkludera filer som kan innehålla konfidentiell information, som dokument eller kalkylblad. De vanligaste filtyperna är exkluderade som standard.

Lägg till – öppnar ett dialogfönster som används för att lägga till en fil till exkluderingslistan.
Redigera… – öppnar ett dialogfönster för redigering
Ta bort – tar bort valda filnamnstillägg från listan

E-postadress (valfritt)

E-postadressen för kontakt skickas med misstänkta filer till ESET och kan användas för att kontakta dig om ytterligare information krävs för analysen. Du får inget svar från ESET om vi inte behöver ytterligare information.

Misstänkta filer