Sändning av misstänkta filer

Dialogruta för bekräftelse av sändning av filer. Misstänkta filer som liknar infiltreringar när det gäller innehåll eller beteende skickas till ESET för analys med hjälp av ThreatSense.Net-teknik. Klicka här om du vill ha mer information om ThreatSense.Net.

Nod32 ea charon confirm Sändning av misstänkta filer

Fil i det här avsnittet visas listan med filer som är klara att skickas. Avmarkera alla filer som inte ska finnas med i listan. Dessa filer skickas inte och visas inte längre i listan.
Markera alla filer markera den här kryssrutan om du vill markera alla filerna i listan

Skicka – klicka här när du vill skicka markerade filer
Avbryt – stänger dialogrutan utan att någon fil skickas

Visa inte det här fönstret, skicka filer utan att fråga – markera det här alternativet om du vill skicka filer automatiskt utan användarinteraktion.

Sändning av misstänkta filer