Sändning

Nod32 ea charon send Sändning

På fliken Sändning kan du tvinga igenom sändandet av filer och aktivera loggning av den information som skickas till ESET.

  • Via fjärradministratör eller direkt till ESET – Filerna sänds via de medel som står till buds.

  • Via Fjärradministratör – Misstänkta filer skickas till fjärradministratörens server och sedan till ESET:s labb för vidare analys.

  • Direkt till ESET – Om det här alternativet är markerat skickas misstänkta filer direkt till ESET:s labb.

Skicka nu

Om du klickar på knappen tvingar du igenom manuell sändning av de filer som har samlats. Bara de filer som utvärderas som lämpliga för sändning kommer att sändas.

Aktivera loggning

Om det här alternativet är markerat loggas sändning av misstänkta filer och statistikpaket i händelseloggen.

Sändning