Varningar och meddelanden

Nod32 ea config notice Varningar och meddelanden

Skicka meddelanden via e-post

Markera den här kryssrutan om du vill aktivera e-postmeddelanden.

SMTP-server Den SMTP-server som används för att skicka meddelanden.
Autentisering krävs för SMTP-servern – Om SMTP-servern kräver autentisering ska du ange ett giltigt användarnamn och lösenord som ger åtkomst till SMTP-servern i de här fälten.
Avsändarens adress – Det här fältet anger avsändaradressen som visas i huvudet på meddelanden som går via e-post.
Mottagarens adress – Det här fältet anger mottagarens adress som visas i huvudet på meddelanden som går via e-post.

Skicka meddelanden om händelser till LAN-datorer med Messenger-tjänsten

Markera den här kryssrutan om du vill skicka meddelanden till LAN-datorer via Windows® meddelandetjänst.

Skicka meddelanden till följande datorer (avgränsas med kommatecken): – Ange namnen på datorer som får meddelanden via Windows® meddelandetjänst.
Intervall mellan meddelandesändning (sek.) – Om du vill ändra längden på intervallet mellan meddelanden som skickas via LAN anger du önskat tidsintervall i sekunder

Minimalt omfång för meddelanden

anger den minsta omfångsnivån för meddelanden som ska skickas.

Redigera format…

Kommunikation mellan programmet och en fjärranvändare eller systemadministratör sker via e-post eller LAN-meddelanden (med Windows® meddelandetjänst). Standardformatet för varningsmeddelanden och meddelanden passar de flesta situationer. Under vissa omständigheter kan du behöva ändra meddelandeformatet. Klicka på Inställningar….

Varningar och meddelanden