Meddelandeformat

Nod32 ea format notice Meddelandeformat

Formatet på händelsemeddelanden som visas på fjärrdatorer.

Varningsmeddelanden om hot och meddelanden har ett fördefinierat standardformat. Vi rekommenderar inte att du ändrar det här formatet. Under vissa omständigheter (om du exempelvis har ett automatiskt e-postbehandlingssystem) kan du dock behöva ändra meddelandeformatet.

Nyckelord (strängar som separeras av %-tecknet) ersätts i meddelandet med den specifika informationen för varningen. Följande nyckelord finns tillgängliga:

  • %TimeStamp% – Datum och tid för händelsen

  • %Scanner% – Aktuell modul

  • %ComputerName% – Namnet på den dator där varningen utlöstes

  • %ProgramName% – Programmet som genererade varningen

  • %InfectedObject% – Namn på infekterad file, meddelande, osv.

  • %VirusName% – Identifiering av infektionen

  • %ErrorDescription% – Beskrivning av en händelse som inte är virusrelaterad

Nyckelorden %InfectedObject% och %VirusName% används endast i varningsmeddelanden om hot, och % ErrorDescription% används endast i meddelanden om händelser.

Meddelandeformat